Молодший науковий співробітник, к.б.н., фахівець із фізіології іонних каналів.